Miten välttää itseohjautuvan organisaation karikot?

Itseohjautuvien organisaatioiden hyvät puolet saavat ansaittua huomiota. On aihettakin julistaamiten ketterästi ja tehokkaasti nämä yritykset vastaavat kompleksisen toimintaympäristönaiheuttamiin muutoksiin ja miten haluttuja työnantajia ne ovat. Covid-19-pandemian aiheuttamamassiivinen etätyöaalto ja työn digitalisoituminen herätti monet yritykset tarkastelemaantoimintaperiaatteitaan uudestaan. Joustavuutta kaivataan ja itseohjautuvuus houkuttelee, muttamiten se saadaan toimimaan käytännössä? Itseohjautuvuuden haasteet ovat harvemmin…

Continue reading

Viisi askelta kohti yhteisöohjautuvuutta

Business Finlandin rahoittama MODe-tutkimushankkeemme päättyy huhtikuun lopussa. Olemme saaneet tutkia kahden vuoden ajan ilmiötä nimeltä itseohjautuvuus. Matka on ollut antoisa ja olemme oppineet yrityskumppaneidemme ja lukuisten tutkimustemme avulla ymmärtämään itseohjautuvuutta entistä paremmin. Järjestimme hankkeen loppuwebinaarin “Maineensa veroinen itseohjautuvuus? Tutkimustuloksia itseohjautuvista organisaatioista” maaliskuun lopussa, jossa koostimme yhteen näkemyksiämme kahden vuoden ajalta.…

Continue reading

Maineensa veroinen itseohjautuvuus -webinaarissa vedettiin yhteen kahden vuoden tutkimusurakka

Vaikka byrokratia julistettiin kuolleeksi jo vuosikymmen sitten, mielikuva hierarkiasta vallitsevana organisaatiomallina on iskostunut tiukasti ihmisten mieliin. Vuonna 2019 käynnistyneen hankkeessa haluttiin selvittää, miten itseohjautuvat organisaatiot ovat kehittyneet itseohjautuviksi ja onnistuvat pysymään sellaisina. 25.3.2021 järjestetyssä webinaarissa kuultiin vastauksia muun muassa tähän kysymykseen.  Tutkijat Johanna Vuori ja Perttu Salovaara esittelivät webinaarin aluksi…

Continue reading

Yhdessä yössä itseohjautuvaksi?

Kaikissa hankkeemme yhteistyöorganisaatioissa itseohjautuvuuteen liittyvät pyrkimykset ovat tuoneet eteen odottamattomia käytännön haasteita, joiden käsittely voi olla hankalaa ilman sopivia käsitteitä. Monet organisaatioteoriat kuvaavat organisaatioiden, markkinoiden ja yhteiskuntien toimintaa kuitenkin melko abstraktilla analyysin tasolla. Abstraktin tason käsitteet eivät välttämättä ole kovin hyödyllisiä kuvaamaan yksittäisen työntekijän, esimiehen tai keskijohtajan todellisia arkisia ponnisteluja.…

Continue reading

Itseohjautuvassa organisaatiossa HR tukee ongelmanratkaisua ja johtamista

Itseohjautuvassa organisaatiossa keskitytään esihenkilön ja alaisten sijaan tiimeihin ja työyhteisöön, joilla on vastuu ja valta päättää omaa toimintaa koskevista asioista. HR:llä on tärkeä rooli uusiin uomiin muovautuvan organisaation tukena.  Itseohjautuvassa organisaatiossa perinteiseen lähiesihenkilön työhön kuuluvia tehtäviä, kuten työn jakamista, palautteenantoa, osaamisen kehittämistä tai konfliktin ratkaisua, jaetaan muuallekin kuin esihenkilön ja…

Continue reading

Buurtzorgin oppeja – miten itseorganisoituva tiimi toimii?

Hollantilainen kotisairaanhoitoa tarjoava Buurtzorg on kuuluisa esimerkki itseohjautuvista tiimeistä, tyytyväisistä työntekijöistä sekä säästöistä hoivakustannuksissa.  MODe-hankkeen oli tarkoitus matkustaa toukokuussa 2020 opintomatkalle Hollantiin tutustumaan Buurtzorgin itseohjautuvaan organisaatioon. Sitten tuli pandemia, eikä kukaan lähtenyt minnekään.Peruuntuneen matkan tilalle hanke järjesti marraskuussa online-session, jossa Buurtzorgissa sairaanhoitajana työskennellyt Madelon van Tilburg esitteli MODelaisille, miten tiimityö…

Continue reading

Käskeekö kapteeni vai soudetaanko yhdessä?

Itseohjautuvuus ampaisi itsensä nopeasti suomalaisen työelämäkeskustelun keskiöön. Mielipiteet aikaisempaa matalammista ja päätöksentekomalliltaan hajautetuista organisaatioista ovat liikkuneet laidasta laitaan. Itseohjautuvien organisaatioiden puolustajat hehkuttavat päätöksenteon ketteryyttä ja työntekijöiden motivaatiota. Toisaalta otsikot ovat julistaneet, että itseohjautuvuus ei sovi kaikille ja työuupumus kasvaa. Huhut itseohjautuvuuden alkutaipaleilla olevien yritysten käytännön haasteista vahvistavat epäilyjä siitä, että…

Continue reading

Itseohjautuvissa organisaatioissa on hierarkiaa

Moni ajattelee, että itseohjautuvuuteen ei kuulu minkäänlaista hierarkiaa. Törmäsin tähän ajatukseen hierarkiattomuudesta uudelleen ja uudelleen aloitellessani diplomityötäni. Perehdyttyäni aiheeseen enemmän ymmärsin, että hierarkiattomuus ei kuitenkaan ole itseohjautuvuuden tarkoitus, sillä itseohjautuvuus tarkoittaa äärimmilläänkin vain manageriaalisen hierarkian purkua, ei kaiken hierarkian poistamista. Tämän lisäksi monet tutkimukset ovat päätyneet siihen, että hierarkiat ovat…

Continue reading