Tiimi

Johanna Vuori

HT, dosentti Johanna Vuori toimii tutkimus- ja kehittämistyötä tekevänä yliopettajana Haaga-Helia ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikössä. Hän on aiemmin toiminut mm. Tekes-rahoitteisten Leading Passion – ja DIVA-hankkeiden projektipäällikkönä. johanna.vuori(at)haaga-helia.fi 050 310 4011

Tuukka Kostamo

Tuukka Kostamo toimii tutkijana ja opettajana Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitoksella. Hän viimeistelee väitöskirjaansa, jossa hän käsittelee johtajuus- ja toimijuuspuhetta. Opetuksessa ja tutkimuksessa Tuukka on kiinnostunut erityisesti johtajuuspuheesta sekä niistä arkisista käytännöistä, joista jokapäiväinen johtajuus koostuu. tuukka.kostamo(at)aalto.fi 050 340 5460

Reima Launonen

Reima Launonen (VTM) toimii hankejohtajana Filosofian Akatemialla ja tohtorikoulutettavana Helsingin Yliopistossa. Reima on kiinnostunut organisaatioiden kehittämisestä suuntaan, joka aidosti vahvistaisi työntekijöiden mielekkyyden kokemusta työssä. Tavoitteena on luoda inhimillisempi työelämä, jonka edellytyksenä on kyky organisoida työ ja johtaminen uudella tavalla. reima.launonen(at)filosofianakatemia.fi 040 847 3186

Frank Martela

Frank Martela, FT, toimii tutkijatohtorina Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitoksella ja valmentajana Filosofian Akatemia Oyssä keskittyen sisäisen motivaation, työn murrokseen, merkitykselliseen elämään ja hyväntekemisen kysymyksiin. Tutkimuksen ohella Frank on kirjoittanut useita suosittuja kirjoja kuten Draivi – Voiko sisäistä motivaatiota johtaa (Talentum 2015, yhdessä Karoliina Jarenkon kanssa). frank.martela(at)aalto.fi 050 570 7916

Perttu Salovaara

Perttu Salovaara, FT, opettaa Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoululla johtajuutta ja konsultointia, ja konsultoi organisaatioita Renesans Consultingissa litteiden organisaatioiden rakennusmestarina. Perttu on innostunut monikollisen johtajuuden kehittämisestä ja itseorganisoitumisen tutkimisesta. 15 vuoden organisaatiokonsultoinnin ohella hän on julkaissut 20 tieteellistä vertaisarvioitua artikkelia, ja häneltä on toukokuussa 2018 ilmestymässä e-kirja Monikollinen johtajuus – kuinka tukea itseohjautuvuutta organisaatioissa perttu.salovaara(at)uta.fi 040 718 7000

Jori Mäkkeli

Jori Mäkkeli, DI, toimii työyhteisöjen ja niiden toiminnan kehittäjänä digikonsultaatiotoimisto Futuricen Strategy & Culture -tiimissä. Hän on jatko-opiskelija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja tutkijana MODe-hankkeessa. Jorin keskeiset kiinnostuksen kohteet niin tutkijana kuin konsulttinakin ovat yhteisöohjautuvien organisaatioiden toimintatapojen, rakenteiden, yrityskulttuurin ja johtamisen ymmärtäminen sekä itse- ja yhteisöohjautuvuuden tuominen vahvemmin osaksi suomalaista työelämää. jori.makkeli(at)futurice.com 050 591 0877

Jonna Järvinen

Jonna Järvinen toimii kehityskoordinaattorina YAMK-ohjelmissa ja TKI-hankkeissa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun TKI-yksikössä. Hän on aiemmin toiminut mm. Tekes-rahoitteisten Leading Passion – ja DIVA-hankkeiden koordinaattorina. jonna.jarvinen(at)haaga-helia.fi 040 488 7104

Mirjam Gamrasni

Mirjam Gamrasni, FM, toimii International Project Officer -tehtävässä Haaga-Helian TKI-yksikössä Ulysseus European University -hankkeessa. Hän on toiminut aiemmin International Business -koulutusohjelmassa ja Ammatillisen opettajakorkeakoulun ESR-rahoitteisessa Oppimisen taika – Sosiaalinen sirkus työelämätaitojen tukena hankkeessa. mirjam.gamrasni(at)haaga-helia.fi 040 488 7039

Kuvista puuttuvat MODelaiset:

Joona Koistinen DI, tekee väitöskirjaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella, yhteistyössä MODe-hankkeen kanssa. Joonan väitöskirja syventyy erilaisten käytäntöjen kohtaamisiin organisaatioiden jokapäiväisessä arjessa sekä näihin kohtaamisiin liittyvien keskinäisriippuvuuksien ja ristiriitojen sumplimiseen osana keskijohdon työtä.

Olli Laintila, toimii liiketalouden opettajana Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa, jossa hän opettaa mm. strategiaa, johtamista ja yrittäjyyttä. Itseohjautuvuuden ohella Ollin viimeisimpiä mielenkiinnon kohteita ovat jatkuva oppiminen ja ketterät yritykset. MODe-hankkeessa Olli on toiminut yritysyhteistyössä yhteyshenkilönä.

Heta-Liisa Malkavaara, FL, toimii viestinnän opettajana Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Hänen opetus- ja ohjaustyönsä kohdistuu yhteisöviestinnän, vuorovaikutusosaamisen, coachaamisen, fasilitoinnin ja viestinnällä vaikuttamisen sisältöihin. Heta-Liisan kiinnostuksen kohteena on energisoivat työyhteisöt, viestinnän ja luottamuksen sidos sekä yhteisölliset tarinat ja tulkinnat. MODe-hankkeessa Heta-Liisa on toiminut yritysyhteistyössä yhteyshenkilönä.

MODen graduopiskelijat MODen graduopiskelijat Vasemmalta ylhäältä Visa Rantala, Tampereen yliopisto; Noora Vänttinen, Aalto-yliopisto; Ville Huovinen, Aalto-yliopisto; Iina Ryhänen, Aalto-yliopisto; Essi Sundström, Tampereen yliopisto ja Eeva Laine, Tampereen yliopisto visa.rantala(at)tuni.fi noora.vanttinen(at)aalto.fi ville.huovinen(at)aalto.fi iina.ryhanen(at)aalto.fi essi.sundstrom(at)tuni.fi eeva.laine(at)iki.fi

Comments are closed.