Master Class

Hankkeen ytimessä on ollut Master Class -valmennus, johon mukaan lähti viisi yritystä, joita yhdisti halu ottaa merkittäviä askelia kohti suurempaa itseohjautuvuutta. Telian asiakaspalveluyksikkö, kotihoitoyritys Debora, Metso Outotec, ulkomainontayritys JCDecaux ja rakennusalan sovellusratkaisuja kehittävä Vastuu Group sitoutuivat kahden vuoden valmennusprosessiin, jossa olemme kokoontuneet säännöllisesti, käyneet läpi alan parhaita käytäntöjä ja ratkoneet yhdessä yritysten konkreettisia, senhetkisiä haasteita liittyen itseohjautuvuuteen.

”JCDecaux Suomen toimintakulttuuria kuvaa vahva ammattitaito sekä rennosti rullaava yhteisöllisyys. Jääkiekkotermein mailaa ei saa puristaa liikaa, mutta sopivasti, jotta tekniikka ja suoritus pysyvät huipputasolla. Perheenomainen mukaansa tempaava ilmapiiri on meille ominaista. Hyvästä menestyksestä huolimatta katsomme koko ajan eteenpäin – miten voisimme luoda arvoa entistä enemmän sekä asiakkaille että henkilöstölle samalla kun kilpailu tuntuu kiristyvän ja maailma muuttuu yhä nopeammin epävarmempaan ja kompleksisempaan suuntaan? Uudet johtamisen paradigmat – organisaation itseohjautuvuuteen liittyvät tuulet kantautuivat myös meille – kiinnostuimme aiheesta lisää. Toimitusjohtajamme näki mm. itseohjautuvuuden päätöksentekoa tehostavissa käytännöissä mahdollisuuksia, jotka nostavat sekä henkilöstön motivaatiota että suorituskykyä. Uskomme, että itseohjautuvuus tekee meistä vielä ketterämmän ja yhtenäisemmän tiimin. MODe:n avulla pääsemme hyödyntämään sekä huipputason tutkimustietoa että käytännön kokemuksia muiden projektiin osallistuvien yritysten kanssa.”

Mia Kainulainen, JCDecaux Suomi

 

Vastuu Groupilla olemme tehneet matkaa itseorganisoituvaksi yritykseksi vuodesta 2015 lähtien. Olemme alusta asti syöksyneet tulta päin: romuttaneet rakenteita ja rakentaneet samalla uutta. Takanamme on niin esimiesportaan lakkauttamisen kokemus kuin uudistuneen tiimitoiminnan ensiaskeleet.

Itseohjautuvuus on meille elinehto, ei enää vaihtoehto. Liiketoimintamme pohjautuu inspiroivaan visioon, luotettavaan toimintaan ja vahvaan muutoskykyyn. Emme saavuta tavoitteitamme hierarkkisilla organisaatiorakenteilla, vaan jokaisen työyhteisön jäsenen kokemalla omistajuudella. Kaiken ytimessä on merkityksellisyys; yksilöllinen ja yhteisöllinen sidos yrityksemme legitimiteettiin.

Lähdimme mukaan MODe-hankkeeseen, koska tarvitsemme päätöksentekokulttuurimme, johtamisjärjestelmämme ja organisoitumisen tukirakenteiden kehittämistä. Olemme oppineet kantapään kautta sen, että itseohjautuvuus ei kanna ilman tukea ja turvaa. Tavoitteenamme on myös yksilöllisen vastuunoton tukeminen, sillä itseohjautuvuus valtuuttaa toiminnan ja viestinnän läpinäkyvyyteen.

Toiveenamme on, että hanke vahvistaa rakenteitamme, itseohjautuvuuteen sitoutumista, kokeilukulttuuriamme, digitaalisia ratkaisujamme ja kykyämme kommunikoida olemassaolomme tarkoitusta.”

Laura Widenäs, Vastuu Group

 

 

 

Comments are closed.