Yhdessä yössä itseohjautuvaksi?

Kaikissa hankkeemme yhteistyöorganisaatioissa itseohjautuvuuteen liittyvät pyrkimykset ovat tuoneet eteen odottamattomia käytännön haasteita, joiden käsittely voi olla hankalaa ilman sopivia käsitteitä. Monet organisaatioteoriat kuvaavat organisaatioiden, markkinoiden ja yhteiskuntien toimintaa kuitenkin melko abstraktilla analyysin tasolla. Abstraktin tason käsitteet eivät välttämättä ole kovin hyödyllisiä kuvaamaan yksittäisen työntekijän, esimiehen tai keskijohtajan todellisia arkisia ponnisteluja.…

Continue reading