Tiimi

HT, dosentti Johanna Vuori toimii tutkimus- ja kehittämistyötä tekevänä yliopettajana Haaga-Helia ammattikorkeakoulun liiketalouden yksikössä. Hän on aiemmin toiminut mm. Tekes-rahoitteisten Leading Passion – ja DIVA-hankkeiden projektipäällikkönä.

johanna.vuori(at)haaga-helia.fi
050 310 4011

Tuukka Kostamo toimii tutkijana ja opettajana Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitoksella. Hän viimeistelee väitöskirjaansa, jossa hän käsittelee johtajuus- ja toimijuuspuhetta. Opetuksessa ja tutkimuksessa Tuukka on kiinnostunut erityisesti johtajuuspuheesta sekä niistä arkisista käytännöistä, joista jokapäiväinen johtajuus koostuu.

tuukka.kostamo(at)aalto.fi
050 340 5460

Reima Launonen (VTM) toimii hankejohtajana Filosofian Akatemialla ja tohtorikoulutettavana Helsingin Yliopistossa. Reima on kiinnostunut organisaatioiden kehittämisestä suuntaan, joka aidosti vahvistaisi työntekijöiden mielekkyyden kokemusta työssä. Tavoitteena on luoda inhimillisempi työelämä, jonka edellytyksenä on kyky organisoida työ ja johtaminen uudella tavalla.

reima.launonen(at)filosofianakatemia.fi
040 847 3186

Perttu Salovaara, FT, opettaa Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoululla johtajuutta ja konsultointia, ja konsultoi organisaatioita Renesans Consultingissa litteiden organisaatioiden rakennusmestarina. Perttu on innostunut monikollisen johtajuuden kehittämisestä ja itseorganisoitumisen tutkimisesta. 15 vuoden organisaatiokonsultoinnin ohella hän on julkaissut 20 tieteellistä vertaisarvioitua artikkelia, ja häneltä on toukokuussa 2018 ilmestymässä e-kirja Monikollinen johtajuus – kuinka tukea itseohjautuvuutta organisaatioissa

perttu.salovaara(at)uta.fi
040 718 7000

Frank Martela, FT, toimii tutkijatohtorina Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitoksella ja valmentajana Filosofian Akatemia Oyssä keskittyen sisäisen motivaation, työn murrokseen, merkitykselliseen elämään ja hyväntekemisen kysymyksiin. Tutkimuksen ohella Frank on kirjoittanut useita suosittuja kirjoja kuten Draivi – Voiko sisäistä motivaatiota johtaa (Talentum 2015, yhdessä Karoliina Jarenkon kanssa).

frank.martela(at)aalto.fi
050 570 7916

Jori Mäkkeli (DI) kehittää työyhteisöjä ja niiden toimintaa osana digitoimisto Futuricen Advisor -tiimiä. Hän on keskittynyt erityisesti organisaatioiden työmenetelmien, yrityskulttuurin ja johtamisen kehittämiseen niin ylimmän johdon kanssa kuin tiimitasolla työskennellen. Lisäksi Jori on Aalto-yliopistolla vieraileva tutkija osana MODe hanketta, jossa häntä kiinnostaa erityisesti itseohjautuvien organisaatioiden toimintatapojen tunnistaminen ja skaalaaminen uusiin organisaatioihin. Omaksi tavoitteekseen hän on asettanut vikasietoisen ja inhimillisen työelämän ja yhteiskunnan edistämisen.

jori.makkeli(at)futurice.com 050 591 0877

Olli Laintila toimii liiketalouden opettajana Haaga-Helian Digitalous-yksikössä, jossa hän opettaa mm. strategiaa, johtamista ja yrittäjyyttä. Itseohjautuvuuden ohella Ollin viimeisimpiä mielenkiinnon kohteita ovat jatkuva oppiminen ja ketterät yritykset.

olli.laintila(at)haaga-helia.fi 044 239 3016

Jonna Järvinen toimii kehityskoordinaattorina YAMK-ohjelmissa ja TKI-hankkeissa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun TKI-yksikössä. Hän on aiemmin toiminut mm. Tekes-rahoitteisten  Leading Passion – ja DIVA-hankkeiden koordinaattorina.

jonna.jarvinen(at)haaga-helia.fi 040 488 7104

MODen graduopiskelijat
MODen graduopiskelijat
Vasemmalta ylhäältä
Visa Rantala, Tampereen yliopisto; Noora Vänttinen, Aalto-yliopisto; Ville Huovinen, Aalto-yliopisto; Iina Ryhänen, Aalto-yliopisto; Essi Sundström, Tampereen yliopisto ja Eeva Laine, Tampereen yliopisto

visa.rantala(at)tuni.fi
noora.vanttinen(at)aalto.fi
ville.huovinen(at)aalto.fi
iina.ryhanen(at)aalto.fi
essi.sundstrom(at)tuni.fi
eeva.laine(at)iki.fi

Comments are closed.