Itseohjautuvuus

Itseohjautuvuus tarkoittaa henkilön kykyä toimia omaehtoisesti ilman ulkopuolisen ohjauksen ja kontrollin tarvetta. Se vaatii yksilöltä niin omaehtoista motivaatiota, osaamista kuin ymmärrystä siitä mihin pyritään. Lisäksi se vaatii rakenteet, joissa on tilaa itseohjautua. Itseorganisoituminen on vuorostaan organisoitumisen tapa, jossa ylhäältä annetut valmiit rakenteet ja hyväksymisketjut on minimoitu. Ei ole ennalta määrättyjä komentoketjuja, jäykkiä hierarkioita, kiinteitä rooleja tai tiettyä esimiestä, jolta pitää pyytää lupa kaikkiin päätöksiin. Työntekijöillä on valta ja vastuu tehdä itsenäisiä päätöksiä suhteessa omaan työhönsä.

 

MODe – Minimalist Organizational Design

Koordinaattori: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Kesto: 1.11.2018 – 31.10.2020
Projektipäällikkö Haaga-Heliassa: Johanna Vuori
Hankkeen kotisivu: www.moderesearch.fi
Kumppanit: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto, Filosofian Akatemia, Tampereen yliopisto
Päärahoittaja: Business Finland
Osarahoittajat: Debora, JCDecaux Finland, Metso Minerals, Suomen Tilaajavastuu ja Telia Finland
Konsortioon liittyvät Futurice ja Reaktor omilla TKI-projekteillaan.
Hankkeen Master Class toteutetaan yhdessä Filosofian Akatemian kanssa.

Comments are closed.