Maineensa veroinen itseohjautuvuus -webinaarissa vedettiin yhteen kahden vuoden tutkimusurakka

Vaikka byrokratia julistettiin kuolleeksi jo vuosikymmen sitten, mielikuva hierarkiasta vallitsevana organisaatiomallina on iskostunut tiukasti ihmisten mieliin. Vuonna 2019 käynnistyneen hankkeessa haluttiin selvittää, miten itseohjautuvat organisaatiot ovat kehittyneet itseohjautuviksi ja onnistuvat pysymään sellaisina. 25.3.2021 järjestetyssä webinaarissa kuultiin vastauksia muun muassa tähän kysymykseen.  Tutkijat Johanna Vuori ja Perttu Salovaara esittelivät webinaarin aluksi…

Continue reading

Yhdessä yössä itseohjautuvaksi?

Kaikissa hankkeemme yhteistyöorganisaatioissa itseohjautuvuuteen liittyvät pyrkimykset ovat tuoneet eteen odottamattomia käytännön haasteita, joiden käsittely voi olla hankalaa ilman sopivia käsitteitä. Monet organisaatioteoriat kuvaavat organisaatioiden, markkinoiden ja yhteiskuntien toimintaa kuitenkin melko abstraktilla analyysin tasolla. Abstraktin tason käsitteet eivät välttämättä ole kovin hyödyllisiä kuvaamaan yksittäisen työntekijän, esimiehen tai keskijohtajan todellisia arkisia ponnisteluja.…

Continue reading

Itseohjautuvassa organisaatiossa HR tukee ongelmanratkaisua ja johtamista

Itseohjautuvassa organisaatiossa keskitytään esihenkilön ja alaisten sijaan tiimeihin ja työyhteisöön, joilla on vastuu ja valta päättää omaa toimintaa koskevista asioista. HR:llä on tärkeä rooli uusiin uomiin muovautuvan organisaation tukena.  Itseohjautuvassa organisaatiossa perinteiseen lähiesihenkilön työhön kuuluvia tehtäviä, kuten työn jakamista, palautteenantoa, osaamisen kehittämistä tai konfliktin ratkaisua, jaetaan muuallekin kuin esihenkilön ja…

Continue reading

Buurtzorgin oppeja – miten itseorganisoituva tiimi toimii?

Hollantilainen kotisairaanhoitoa tarjoava Buurtzorg on kuuluisa esimerkki itseohjautuvista tiimeistä, tyytyväisistä työntekijöistä sekä säästöistä hoivakustannuksissa.  MODe-hankkeen oli tarkoitus matkustaa toukokuussa 2020 opintomatkalle Hollantiin tutustumaan Buurtzorgin itseohjautuvaan organisaatioon. Sitten tuli pandemia, eikä kukaan lähtenyt minnekään.Peruuntuneen matkan tilalle hanke järjesti marraskuussa online-session, jossa Buurtzorgissa sairaanhoitajana työskennellyt Madelon van Tilburg esitteli MODelaisille, miten tiimityö…

Continue reading

Käskeekö kapteeni vai soudetaanko yhdessä?

Itseohjautuvuus ampaisi itsensä nopeasti suomalaisen työelämäkeskustelun keskiöön. Mielipiteet aikaisempaa matalammista ja päätöksentekomalliltaan hajautetuista organisaatioista ovat liikkuneet laidasta laitaan. Itseohjautuvien organisaatioiden puolustajat hehkuttavat päätöksenteon ketteryyttä ja työntekijöiden motivaatiota. Toisaalta otsikot ovat julistaneet, että itseohjautuvuus ei sovi kaikille ja työuupumus kasvaa. Huhut itseohjautuvuuden alkutaipaleilla olevien yritysten käytännön haasteista vahvistavat epäilyjä siitä, että…

Continue reading

Itseohjautuvissa organisaatioissa on hierarkiaa

Moni ajattelee, että itseohjautuvuuteen ei kuulu minkäänlaista hierarkiaa. Törmäsin tähän ajatukseen hierarkiattomuudesta uudelleen ja uudelleen aloitellessani diplomityötäni. Perehdyttyäni aiheeseen enemmän ymmärsin, että hierarkiattomuus ei kuitenkaan ole itseohjautuvuuden tarkoitus, sillä itseohjautuvuus tarkoittaa äärimmilläänkin vain manageriaalisen hierarkian purkua, ei kaiken hierarkian poistamista. Tämän lisäksi monet tutkimukset ovat päätyneet siihen, että hierarkiat ovat…

Continue reading

Kuka tykkää hierarkiasta? Kuulumisia ensimmäisestä MODe-seminaarista

Keskiviikkona 13.11.2019 Dipolin Lumituuli-sali oli aamuyhdeksältä täynnä marraskuisesta räntäsateesta ja viimasta huolimatta. MODe-tutkimushankkeen ensimmäinen seminaari, Kuka tykkää hierarkiasta? Tutkittua tietoa ja käytännön kokemuksia itseohjautuvuudesta keräsi yhteen runsaasti itseohjautuvuudesta kiinnostunutta yleisöä yrityksistä ja tutkimusmaailmasta.  MODe-hankkeen tutkija Johanna Vuori avasi tilaisuuden kertomalla lyhyesti hankkeesta sekä sen tavoitteesta ja taustoista. Tilaisuuden ensimmäisellä puoliajalla…

Continue reading

Ei itseohjautuvuutta organisaatiokonffassa?

Miksi maailman suurimmassa organisaatiokonffassa ei löytynyt itseohjautuvuuden tutkimuksia? Maailman suurin johtamis- ja organisaatiotutkimuksen konferenssi Academy of Management, AoM, pidettiin tänä vuonna 9.-13.8. Bostonissa. Tässä muutamia havaintoja tutkijalta, jota kiinnostavat itseohjautuvat organisaatiot. Bostonissa oli yli 11 000 osallistujaa 90 maasta, erilaisia sessioita yli 2200, ja yksittäisiä papereita tai esityksiä 15 000.…

Continue reading