Itseohjautuvassa organisaatiossa HR tukee ongelmanratkaisua ja johtamista

Itseohjautuvassa organisaatiossa keskitytään esihenkilön ja alaisten sijaan tiimeihin ja työyhteisöön, joilla on vastuu ja valta päättää omaa toimintaa koskevista asioista. HR:llä on tärkeä rooli uusiin uomiin muovautuvan organisaation tukena.  Itseohjautuvassa organisaatiossa perinteiseen lähiesihenkilön työhön kuuluvia tehtäviä, kuten työn jakamista, palautteenantoa, osaamisen kehittämistä tai konfliktin ratkaisua, jaetaan muuallekin kuin esihenkilön ja…

Continue reading

Buurtzorgin oppeja – miten itseorganisoituva tiimi toimii?

Hollantilainen kotisairaanhoitoa tarjoava Buurtzorg on kuuluisa esimerkki itseohjautuvista tiimeistä, tyytyväisistä työntekijöistä sekä säästöistä hoivakustannuksissa.  MODe-hankkeen oli tarkoitus matkustaa toukokuussa 2020 opintomatkalle Hollantiin tutustumaan Buurtzorgin itseohjautuvaan organisaatioon. Sitten tuli pandemia, eikä kukaan lähtenyt minnekään.Peruuntuneen matkan tilalle hanke järjesti marraskuussa online-session, jossa Buurtzorgissa sairaanhoitajana työskennellyt Madelon van Tilburg esitteli MODelaisille, miten tiimityö…

Continue reading