Autonomian ja hierarkian tasapainottelua

Historioitsija Niall Ferguson käyttää kirjassaan The Square and The Tower (2018) torin ja tornin metaforaa kuvaamaan hallitsijoita torneissaan ja kansaa torilla. Ferguson väittää että ”hierarkinen historiankirjoitus”, joka pönkitti ennen kaikkea hallitsijan roolia, vaikeuttaa havaitsemasta, kuinka varsinainen tuotanto, kauppa ja innovaatiot tapahtuivat turuilla ja toreilla, erilaisten verkostojen toimesta, ilman hallitsijoiden ohjausta.…

Continue reading