Itseohjautuvuustutkimus

Itseohjautuvuus tarkoittaa henkilön kykyä toimia omaehtoisesti ilman ulkopuolisen ohjauksen ja kontrollin tarvetta. Se vaatii yksilöltä niin omaehtoista motivaatiota, osaamista kuin ymmärrystä siitä mihin pyritään. Lisäksi se vaatii rakenteet, joissa on tilaa itseohjautua. Itseorganisoituminen on vuorostaan organisoitumisen tapa, jossa ylhäältä annetut valmiit rakenteet ja hyväksymisketjut on minimoitu. Ei ole ennalta määrättyjä komentoketjuja, jäykkiä hierarkioita, kiinteitä rooleja tai tiettyä esimiestä, jolta pitää pyytää lupa kaikkiin päätöksiin. Työntekijöillä on valta ja vastuu tehdä itsenäisiä päätöksiä suhteessa omaan työhönsä.

MODe – Minimalist Organizational Design

Minimalist Organizational Design -hanke (MODe) vastaa sekä akateemisen tutkimustiedon puutteeseen että yritysten haasteeseen tuottamalla uutta tutkimusta itseorganisoitumisesta, käynnistämällä yritysten itseohjautuvuutta koskevan yhteisoppimisprosessin, kehittämällä uusia itseohjautuvuuden työkaluja ja tuotteita sekä levittämällä uutta tietoa itseohjautuvuudesta ja -organisoitumisesta laajalti suomalaiseen yrityselämään.

Hanketta ohjaavana visiona on, että sen ansiosta yhä useampi suomalainen yritys tunnistettaisiin edistyksellisinä Minimalist Organizational Design -organisaatioina, joissa jaettu johtaminen, läpinäkyvä tieto ja työntekijöiden omaehtoinen sitoutuminen, aloitteellisuus sekä luovuus vahvistavat yrityksen ketteryyttä, innovatiivisuutta ja kilpailukykyä. Tuottamalla uutta teoreettista ja käytännön tietoa itseohjautuvista organisaatiosta pyrimme nostamaan Suomen ihmislähtöisemmän organisaatioajattelun mallimaaksi ja tekemään tällaisen organisaatioajattelun edistämisestä vientivaltin suomalaisyrityksille

Koordinaattori: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Kesto: 1.11.2018 – 30.4.2021
Hankkeen kotisivu: www.moderesearch.fi
Kumppanit: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto
Päärahoittaja: Business Finland
Osarahoittajat: Debora, JCDecaux Finland, Metso Minerals, Vastuu Group ja Telia Finland
Konsortioon liittyvät Futurice ja Reaktor omilla TKI-projekteillaan.
Hankkeen Master Class toteutetaan yhdessä Filosofian Akatemian kanssa.

Logot

MODe-tiimi Amsterdamissa. Kuvassa vasemmalta oikealle Frank Martela, Reima Launonen, Tuukka Kostamo, Johanna Vuori, Madelon van Tilburg (Buurtzorg) ja Perttu Salovaara.

Comments are closed.